PUNKKI JA BORRELIOOSI

Borrelioosi on Borrelia burgdorferi-bakteerin aiheuttama monimuotoinen infektiotauti. Bakteeri löydettiin vuonna 1982, vaikka taudin tavallisimmat oireet on tunnettu jo yli sata vuotta. Borrelia-bakteeri tarttuu ihmiseen punkin eli puutiaisen pistosta. Myös muutama paarman levittämä borrelioositartunta on todettu Suomessa, mutta ne ovat kuitenkin hyvin epätodennäköisiä.

Punkki viihtyy metsässä

Suomessa punkkeja tavataan runsaimmin saaristossa ja rannikkoseuduilla, mutta alueittain myös sisämaassa. Uusimpien Turun yliopistossa tehtyjen tutkimusten mukaan punkit viihtyvät niin havu- kuin lehtimetsissä sekä laidunmaalla. Sen sijaan niitä olisi vähemmän rantalepikossa ja niityillä, joiden on aiemmin ajateltu olevan punkkien suosikkipaikkoja.

Borrelioositartunnan riski on pieni

Noin 10–30 prosentin Suomessa esiintyvistä punkeista arvioidaan kantavan Borrelia-bakteeria ja voivan tartuttaa sen ihmiseen. Riski saada Borrelia-tartunta yksittäisestä punkin pistosta on kuitenkin pieni – arviolta joka 50.–100. punkin pistos aiheuttaa tartunnan. Vuonna 2013 THL:n tartuntatautirekisteriin kirjattiin 1707 borrelioositartuntaa, mutta tartuntoja arvioidaan olevan vuosittain jopa 4000.

Borrelioosi aiheuttaa monenlaisia oireita

Borrelioosin varhaisoireena tulee osalle tartunnan saaneista pistoskohdasta alkava leviävä ihottuma, erythema migrans (vaeltava ihottuma). Tyypillisimmillään ihottuma leviää rengasmaisesti jättäen vaalenevan ja jo rauhoittuvan keskusalueen. Ihottuma voi kuitenkin vaihdella muodoltaan ja ulkonäöltään runsaasti. Se voi olla myös kauttaaltaan punoittava. Kaikki punkin pureman jälkeiset läpimitaltaan viittä senttimetriä suuremmat ihottumaläiskät on hyvä näyttää lääkärille.

Alussa bakteeri voi aiheuttaa myös yleisoireina lämmön nousua, särkyä ja väsymystä. Bakteeri voi levitessään verenkierron välityksellä muualle elimistöön aiheuttaa erilaisia neurologisia oireita, kuten hermosärkyjä ja kasvohermon halvauksen, niveloireita ja pitkäaikaisia ihottumaläiskiä.

Borrelioosin hoito on antibioottikuuri

Varhaisvaiheessa borrelioosi hoidetaan suun kautta otettavalla parin–kolmen viikon antibioottikuurilla. Suurin osa tartunnan saaneista paranee erittäin hyvin. Taudin edetessä joudutaan hoidossa usein turvautumaan laskimonsisäiseen antibioottilääkitykseen. Hoidon teho on sitä parempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa hoito päästään aloittamaan.

Koska riski saada borrelioosi yksittäisestä punkin pistosta on pieni, jokaisen punkin piston hoitaminen antibiootilla johtaisi lukemattomiin turhiin antibioottikuureihin. Jos punkin piston jälkeen pistoskohtaan ilmestyy laajeneva ihottuma tai henkilö saa selittämättömiä yleisoireita, on syytä hakeutua lääkärin tutkimuksiin. Lääkäri arvioi tilanteen ja määrittelee sopivan lääkityksen ja sen pituuden yksilöllisesti.

Aina, varsinkaan myöhäisvaiheen borrelioosissa, antibioottihoito ei paranna kaikkia taudin aiheuttamia oireita, mikä johtuu infektion aiheuttamasta pysyvästä kudosvauriosta tai infektion laukaisemasta immunologisesta reaktiosta. Kun elimistössä ei todeta merkkejä elävän Borrelia-bakteerin aiheuttamasta infektiosta, uusista antibioottikuureista ei ole tutkimusten mukaan enää apua.

Borrelioosin ehkäisy on ensisijaista

Borrelia-infektio tarttuu ihmiseen punkin pistosta vasta kun punkki on ollut kiinnittyneenä useita tunteja, jopa vuorokausia. Punkkialueilla metsässä ja korkeassa heinikossa liikuttaessa on asiallista pukeutua pitkiin housuihin sukat lahkeen yli nostettuna. Punkkialueilla oleskellessa on syytä tehdä kaikille perheenjäsenille kotieläimet mukaan lukien päivittäin punkkitarkastus ja poistaa ihosta löytyvät punkit välittömästi. Suositeltavin keino punkin poistamiseksi on tarttua siitä kiinni tukevasti mahdollisimman läheltä ihoa. Sen voi tehdä kynsillä tai apteekeista tarkoitusta varten saatavilla pinseteillä. Punkin tukehduttamista rasvaamalla ei suositella. Pelkkä punkin pistos ei edellytä hoitotoimenpiteitä. Vasta jälkioireiden ilmaantuessa on syytä ottaa yhteyttä lääkäriin.

Borrelioosia vastaan ei ole olemassa rokotetta. Useita rokotustutkimuksia on käynnissä, mutta rokotetta jouduttaneen odottamaan vielä vuosia. Kerran sairastettu tauti ei anna suojaa uudelta infektiolta, vaan paras keino välttyä taudilta on ehkäistä punkin pääsy iholle.